Geriausias Dvejetainis Variantas

Variantas leidžia

Turinys

  variantas leidžia

  Šiuo metu visi įrašai asmens dokumentuose daromi tik valstybine kalba, bet jau daug metų Lietuva spaudžiama įteisinti galimybę iš viso atsisakyti įrašo valstybine kalba.

  TALKOS teigimu, Seime užregistruoti alternatyvūs projektai, kurių vienas siūlo leisti pagrindiniame paso puslapyje nevalstybine kalba rašyti visiems to pageidaujantiems piliečiams A. Kubiliaus — G. Kirkilo variantaso kitas variantas leidžia teisę suteikia tik Lietuvos pilietybę gavusiems užsieniečiams, jų sutuoktiniams ir vaikams Seimo nario M.

  Puidoko variantas yra teisiškai ydingi. Tuo tarpu M. Puidoko projektas leistų įrašą nevalstybine kalba dar siauresnei piliečių grupei, taip sukurdamas jai kitokias sąlygas, nei likusiems šalies piliečiams.

  variantas leidžia

  Pagal M. Puidoko siūlymą, pilietybę gavę užsieniečiai ir jų šeimos nariai turėtų kitas sąlygas nei visų variantas leidžia tautinių bendrijų atstovai. Puidoko pasiūlytas projektas paremtas gera intencija ieškoti kompromiso. Deja, pateiktas projektas, nors jis ir atitinka VLKK išvadas, paneigia pamatinį kiekvienai demokratijai piliečių lygybės prieš įstatymą principą.

  Todėl M. Puidoko projektą būtina atmesti, nes jį priėmus, vienos piliečių grupės turės galimybę rašyti nevalstybine kalba pagrindiniame paso puslapyje, o kitos — kitų įrašų skyriuje. Kalbos komisija tokių teisinių aspektų nei vertino, nei turi tam kompetenciją, tačiau Seimas privalo atsižvelgti ir į juos.

  Mindaugo Puidoko, kaip ir A. Kirkilo projektai, sukurtų piliečių diskriminaciją tautiniu ir kalbiniu pagrindu.

  variantas leidžia

  Abiem atvejais tai kurtų įtampas visuomenėje, o Lietuva neabejotinai susilauktų pagrįstų skundų ir tikėtinai pralaimėtų Europos Žmogaus Teisių Teisme. Taigi būtina laikytis principinės nuostatos, kad visi piliečiai prieš įstatymą yra lygūs. Jovaiša taip pat priminė, kad šių metų vasario 27 ir 28 d.

  variantas leidžia

  Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas LVAT priėmė galutines ir neskundžiamas nutartis dviejose administracinėse bylose, kuriose pabrėžė, kad pagal galiojantį teisinį reglamentavimą bei Konstitucinio Teismo KT doktriną, Lietuvos piliečių vardai ir pavardės pase negali būti rašomi vien tik ne lietuviškais rašmenimis, ką siūlo A.

  Kubiliaus projektas. LVAT, remdamasis Konstitucinio Teismo išaiškinimu, taip pat nurodė, kad Konstitucijai neprieštarautų, jeigu piliečiui pageidaujant, jo vardas ir pavardė būtų įrašyti ir nelietuviškais rašmenimis bei nesugramatinta forma to paties paso kitų įrašų skyriuje.

  variantas leidžia

  TALKA reiškia susirūpinimą dėl viešų Seimo Pirmininko Viktoro Pranckiečio pareiškimųkuriais paremiami antikonstituciniai siūlymai įteisinti okupacinių laikų asmenvardžių rašybą ir faktiškai siūloma pripažinti okupacinių režimų išduotus dokumentus. TALKA tikisi, kad Lietuvos žaliųjų ir valstiečių sąjunga, kuri pati aktyviai dalyvavo TALKOS iniciatyvoje, artimiausiu metu patvirtins arba paneigs savo prieš rinkimus duotus įsipareigojimus uždirbti iš kopijavimo operacijų valstybinės kalbos konstitucinio statuso apgynimo.

  variantas leidžia

  Piliečių iniciatyvinė grupė taip pat kviečia Seimo narius įsiklausyti į piliečių argumentus, gerbti Konstituciją, Seimo nario priesaiką ir vadovautis piliečių lygybės prieš įstatymą principu.