Pasirinkimo civilinis kodeksas

Pasirinkimų civilinis kodeksas, costume.lt - LR civilinis kodeksas. Šeštoji knyga. Prievolių teisė (CK6)

Bylos 6.

pasirinkimų civilinis kodeksas

Pasirinkimo teisė 1. Kai prievolė yra alternatyvioji, pasirinkimo teisė priklauso skolininkui, išskyrus atvejus, kai įstatymai, sutartis ar teismo sprendimas nustato, kad pasirinkimo teisė priklauso kreditoriui ar trečiajam asmeniui. Pasirinkimas tampa neatšaukiamas nuo to momento, kai atliktas konkretus pasirinktas veiksmas arba kai apie pasirinktą konkretų veiksmą viena šalis praneša kitai šaliai, arba kai apie tai pranešama abiem šalims, jeigu ši teisė priklauso trečiajam asmeniui.

Jeigu pasirinkimo teisė priklauso vienai iš prievolės šalių, tačiau ši šalis per nustatytą terminą nepasirenka konkretaus veiksmo, tai ši teisė pereina kitai prievolės šaliai.

Pilietis parapsichologija.ltėnas prieš SWEDbank (1) - apsilankymas Apeliaciniame Teisme

Pasirinkimo teisė negali pereiti kreditoriui tol, kol šis neturi teisės reikalauti įvykdyti prievolę, o skolininkui — tol, kol šis neturi pasirinkimų civilinis kodeksas įvykdyti prievolę. Kai konkretaus veiksmo nepasirenka trečiasis asmuo, jį nustato teismas.

pasirinkimų civilinis kodeksas

Pasirinkimo teisės įgyvendinimo terminą gali nustatyti šalys savo susitarimu. Jeigu toks terminas nenustatytas, tai jį gali nustatyti pasirinkimo teisės neturinti šalis. Toks terminas turi būti protingas.

Valiutų keitimo pasirinkimo sandoris Atkreipiame dėmesį į tai, kad čia pateikti duomenys, pavyzdžiai ir informacija apie išvestines finansines priemones yra tik informacinio pobūdžio.

Jeigu reikalavimo teisė buvo įkeista, o prievolės įvykdyti negalima dėl to, kad nepasirinktas konkretus veiksmas, įkaito turėtojas gali nustatyti abiem prievolės šalims terminą, per kurį jos turi pasirinkti konkretų veiksmą.

Jeigu per šį terminą šalys konkretaus veiksmo nepasirenka, pasirinkimo teisė pereina įkaito turėtojui.

  • Žiūrėti daugiau 6.
  • Pasirinkimo civilinis kodeksas Turinys Paciento teisė žinoti ir nemokėti, kai neprivalu Pagrindinis teisės aktas, reglamentuojantis pacientų teises, yra Lietuvos Respublikos Konstitucijakurios 53 straipsnis skelbia: ,Valstybė rūpinasi žmonių sveikata ir laiduoja medicinos pagalbą bei paslaugas žmogui susirgus.
  • Holyrade dvejetainių parinkčių apžvalgos

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Šeštoji knyga. Prievolių teisė Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.

pasirinkimų civilinis kodeksas