Antrieji variantai - Mėsos patiekalai

Antrieji variantai, Dėl kai kurių priesaginių veiksmažodžių kirčiavimo - Valstybinė lietuvių kalbos komisija

Kalbos komisija patvirtino rekomendaciją Nr. Realių variantų pavyzdys komentuoja Tarties ir kirčiavimo pakomisės narys doc. Vidas Antrieji variantai.

Todėl nutarta rengiant lietuvių bendrinės kalbos žodyną tokių veiksmažodžių kirčiavimą, atsižvelgiant į realią vartoseną, konkrečius priesaginių veiksmažodžių kirčiavimo dėsningumus ir tendencijas, koreguoti. Pakerio atliktų VPU Lituanistikos fakulteto studentų kirčiavimo polinkių tyrimo ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos interneto svetainėje vykusių apklausų.

Atskirų priesaginių veiksmažodžių kirčiavimo normos kodifikuotos nuosekliai laikantis normų keitimo per variantus principo: dažniausiai naujosios kirčiavimo gretybės nurodomos kaip antrieji variantai, palyginti retai kai kurie nesisteminiai kalbos faktai keisti radikaliau jų atsisakyta arba naujieji variantai teikti kaip pagrindiniai.

Racionalaus pasirinkimo teorija

Kai kuriais antrieji variantai atsisakyta buvusių kirčiavimo variantų — paliktos tik sistemiškesnės ir populiaresnės formos. Nebuvo koreguojamas į DŽ patekusių tarmybių pagrindinės kriptovaliutos sąvokos labai retai kalboje vartojamų priesaginių veiksmažodžių formų kirčiavimas.

Šiame straipsnyje stengtasi plačiai supažindinti su visais Valstybinės lietuvių kalbos komisijos priimtais priesaginių realių variantų pavyzdys kirčiavimo normų pakeitimais, pradedama nuo dariausios priesagos -uoti ir baigiama mažiausiai darios priesagos -yti realių variantų pavyzdys. Priesagos -uoti veiksmažodžiai 1. Bendrinės lietuvių kalbos žodynuose, akcentologijos darbuose labai įvairavęs -uoti vedinių, pamatuotų spalvas, atspalvius reiškiančiais būdvardžiais, kirčiavimas.

kas išleidžia emitento pasirinkimą

Reali tokių veiksmažodžių vartosena rodo, kad priesaginio kirčiavimo formos baigia nurungti šakninio geriausi variantai su minimaliu įnašu variantus. Veiksmažodžių su priesagos -uoti variantais daugiaskiemenėmis priesagomis kirčiavimas kiek skiriasi nuo pagrindinės priesagos -uoti vedinių.

Tokių veiksmažodžių kirčiuotos šaknies priegaidė yra tvirtagalė, neretai metatoninė — pamatinių žodžių tvirtapradė priegaidė visuomet keičiama tvirtagale ypač kai reiškiamas tęsiamas neaktyvus veiksmas. Tačiau į bendrinę lietuvių kalbą vis labiau skverbiasi ir priesaginis tokio tipo kirčiavimas, akivaizdžiai veikiamas pagrindinės priesagos -uoti vedinių kirčiavimo analogijos.

Dėl kai kurių priesaginių veiksmažodžių kirčiavimo - Valstybinė lietuvių kalbos komisija

Dabar padidėjo dvejopo ir priesaginio kirčiavimo atvejų, sumažėjo šakninio liko tarmybės ir retai vartojami žodžiai kirčiavimo atvejų. Nemaža dalis priesagos -uriuoti veiksmažodžių kirčiuojama šaknyje. Žiūrėti visas naujienas Organizuojant suaugusiųjų mokymą si į besimokantįjį orientuoto ugdymo realių variantų pavyzdys paradigmoje iš esmės keičiasi ir pedagogo, ir besimokančiojo vaidmenys, jų aktyvumas, laisvė ir atsakomybė ir t.

Keliami ir nauji, tiek formalaus, tiek neformalaus suaugusiųjų mokymo si proceso kokybės reikalavimai, kuriuos atliepti tam tikra prasme galima ugdymo si procese taikant inovatyvius mokymo si metodus, kurie būtų orientuojanti į besimokančiojo savarankiškumą, įgalinantį jį mokymuisi visą gyvenimą, ugdantį jo kūrybiškumą, kritinį analitinį mąstymą, savivaldumą visame ugdymo si procese.

Taigi galima drąsiai teigti, kad šios priesagos veiksmažodžiai vis realių antrieji variantai pavyzdys plečia realių variantų pavyzdys kirčiavimo erdvę. Šakninio kirčiavimo likę vos 6 veiksmažodžiai, dvejopo kirčiavimo — 7. Taigi šios priesagos veiksmažodžiai irgi pamažu pereina prie apibendrinto priesaginio kirčiavimo tipo. Dar vieno veiksmažodžio — marguliuoti — kirčiavimo norma koreguota atsižvelgus į -uoti vedinių, pamatuotų spalvas, atspalvius reiškiančiais būdvardžiais, kirčiavimo normų kodifikavimą, į realią antrieji variantai ir į priesagos antrieji variantai veiksmažodžių kirčiavimo polinkius.

Toks kirčiavimas fiksuotas realių variantų pavyzdys DŽ5. Racionalaus pasirinkimo teorija Patikslintas kai kurių priesagos -ar i uoti veiksmažodžių kirčiavimo normos. Labai įvairavusios realių variantų pavyzdys, turinčių šaknyje balsius a, e, prozodinės ypatybės — kirčio vieta ir šaknies balsių ilgumas.

VLKK siūlo suvienodinti tokių veiksmažodžių kirčiavimą: atsisakyti kirčiuotos trumpos šaknies veiksmažodžių variantų ir bendrinėje kalboje palikti priesaginio bei šakninio ilgieji balsiai kirčiavimo variantus.

prekybos opcionais taisyklė

Vis dėlto trumpos šaknies variantų atsisakymas kelia ir tam tikrų abejonių. Priesagos -inti veiksmažodžiai 2. Cirkumfleksinė metatonija dėsningai vyksta tuose -inti veiksmažodžiuose, kurie paprastai daromi iš pejoratyvinių daiktavardžių. Tvirtagalę priegaidę tokiuose vediniuose skatina jų ikoniniai ypatumai.

kur greitai uždirbti 500 dolerių

DŽ4, DŽ3 trijų tokių veiksmažodžių kemėžinti, liumpinti, plūšinti realių variantų pavyzdys teikiamas nelabai sistemingos tvirtapradės šaknies formos. Beje, panašios antrieji variantai kur geriau atidaryti tarpininkavimo sąskaitą ir anksčiau. DŽ1 nurodė tik tvirtagalį veiksmažodžio pė̃stinti kirčiavimą.

DŽ2 randame pakeistą kirčiavimo normą — pė́stinti.

DŽ3 ir DŽ4 pateikia abi kirčiavimo galimybes — pė́stinti antrieji variantai pė̃stinti. Komisija nusprendė sukeisti šio veiksmažodžio kirčiavimo variantus vietomis dab.

Beje, LKŽ nurodo tik kirčiavimo sistemą atliepiantį pė̃stinti kirčiavimą. Animacinio pasaulio moterys: idealus realios moters variantas Animacinė mergina www.

Rūta Kazlauskaitė komentuoja m. Kalbos komisijos patvirtintus veiksmažodžių kirčiavimo normos pakeitimus.

Tamsa Šviesytė Alfa. Ateity tokia linkme galėtų būti koreguojama šio veiksmažodžio kirčiavimo norma. Veiksmažodžio bimbinti DŽ4 nurodo 2 reikšmes: 1.

Šios visai skirtingos reikšmės, lemiančios ir skirtingas priegaides, reikalautų skirtingų akcentinės išraiškos formų. Nutarta jų kirčiavimą teikti atskirai: bìmbinti, -ina, -ino prž.

Dėsninga ir reguliari akūtinė metatonija pastebima deminutyvinės-iteratyvinės darybinės reikšmės -inti veiksmažodžiuose.

Tokių veiksmažodžių reikšmė — po truputį ne kartą daryti tai, kas išreikšta pamatiniu žodžiu. Realių variantų pavyzdys dar kelių panašios reikšmės -inti veiksmažodžių kirčiavimas: DŽ4 siūlo tik perimtą iš pamatinių žodžių tvirtagališką kirčiavimą be metatonijos. Tokį kirčiavimą remia ir reali vartosena. Nemažos dalies tokių veiksmažodžių kirčiavimas šnekamojoje kalboje įvairuoja. Šnekamojoje kalboje dažnai vartojami ir dėsningi tvirtagalės šaknies variantai.

Beje, tyrimai rodo, kad panašūs -inti ir jos varianto -dinti veiksmažodžiai su trumpa šaknimi praktiškai nevartojami plg. Beje, LKŽ kaip tik ir nurodo šio veiksmažodžio kirčiavimo variantus taip, kaip dabar Komisijos siūloma. Priesagos -inti varianto -dinti veiksmažodžiai paprastai išlaiko pamatinių žodžių kirčio vietą ir priegaidę. Tokių veiksmažodžių daryboje metatonija paprastai nedalyvauja. Pagal pastarojo veiksmažodžio kirčiavimo analogiją įteisintas ir priesaginio antrieji variantai variantas tirpdìnti dab.

Priimtas antrieji variantai atskirti veiksmažodžio brangìnti, -ìna, -ìno reikšmes ir siūlyti ateityje žodynuose pateikti realių variantų pavyzdys atskirus žodžius: 1.

Reali vartosena rodo, kad skiriasi šių žodžių ir kirčiavimas polinkis: 1. Toks siūlymas turėtų būti labai perspektyvus. DŽ4 teikė devynis -inti veiksmažodžius su kirčiavimo variantais.

Naujosios Akmenės Saulėtekio progimnazija. Mokytojų diena 2017 brokeris perka verslą

Tų veiksmažodžių norma bendrinėje kalboje yra labai svyravusi. Vartosena rodo, kad jų akcentinis svyravimas nėra pasibaigęs. Veiksmažodžio garsinti kirčiavimo norma irgi labai svyravusi norminamuosiuose leidiniuose. Atsižvelgus į šio veiksmažodžio vartosenos polinkius ir į -inti vardažodinių vedinių kaip užsidirbti pinigų, jei studijuoji sistemą žr.

Akcentologijos literatūroje abejota veiksmažodžio ėdìnti priesaginio kirčiavimo norma. Priesagos - i oti veiksmažodžiai 3. Koreguotas poros veiksmažodinių -oti vedinių kirčiavimas — atsižvelgta į realios vartosenos tendencijas ir esamą kirčiavimo sistemą. DŽ3, DŽ4 buvo teikiami dviejų veiksmažodžių kirčiavimo variantai: plýšoti ir plyšóti; siáutoti ir siautóti. Šią grupelę papildys realių variantų pavyzdys veiksmažodžio niokoti įteisintas realios vartosenos remiamas priesaginis kirčiavimo variantas: niókoti ir niokóti polinkis: niókoti — 13 ir niokóti — Keletas priesagos antrieji variantai veiksmažodinių vedinių dėl neaiškių priežasčių turi realių variantų pavyzdys tvirtagalę šaknį dauguma jų yra tarmybės.

Tokia veiksmažodžių priegaidė abejotina — bendrinei kalbai labiau priimtini būtų tvirtapradės šaknies veiksmažodžiai su dėsninga akūtine metatonija. Tokį pasirinkimą remtų reali vartosena, plg. Veiksmažodžio šerpetoti kirčiavimo norma pakeista radikaliau: naujasis priesaginis kirčiavimo variantas nurodomas kaip pirmasis — šerpetóti ir šérpetoti DŽ4, DŽ3 matematikos galimybės tik šérpetoti.

Toks siūlymas perspektyvus, jį iš dalies remia ir realių variantų pavyzdys vartosena, plg.

Vardažodinės kilmės veiksmažodžio bjauroti realių variantų pavyzdys šnekamojoje kalboje ir literatūroje labai įvairavęs. VLKK sprendimas įteisinti metatoninį šakninio kirčiavimo variantą galbūt diskutuotinas: bjauróti ir bjáuroti.

Tokio tipo būdvardiniai vediniai paprastai kirčiuojami priesagoje, realių variantų pavyzdys reali realių variantų pavyzdys rodo esant gyvą ir šakninį kirčiavimo variantą, plg. Priesagos -ioti vediniai, darybiškai siejami su veiksmažodžiais, paprastai turi kirčiuotą šaknį. Veiksmažodžio gainioti, Antrieji variantai, DŽ3 teikto su abiem kirčiavimo variantais, atsisakyta praktiškai jau nevartojamo, nelabai dėsningo priesaginio kirčiavimo varianto, paliktas tik sistemiškas šakninio kirčiavimo variantas gáinioti.

Naršymo meniu Tokį kirčiavimą palaikytų ir reali vartosena: gáinioti — 39 ir gainióti — 1 Pakerio tyrimas ; gáinioti — ir gainióti — 2 Kavaliausko tyrimas. Dviejų veiksmažodžių — mynioti ir stūmioti — anksčiau DŽ teikti nesistemiški tvirtapradės šaknies variantai.

Vardažodiniai -ioti vediniai, grindžiami vardažodžiais, kirčiuojami priesagoje. DŽ4, DŽ3 vos dviejų tokių veiksmažodžių paliktos kirčiavimo gretybės: kiaulióti ir kiáulioti; seilióti ir séilioti. Jų darybą lydi reguliari ir nuosekli akūtinė metatonija. Tokio tipo vediniai nesugeba išlaikyti pamatinių žodžių tvirtagalės realių variantų antrieji variantai ir patiria akūtinę metatoniją.

Tiesiai iš Stambulo – parapsichologija.lto ekskursija po viešbučio kambarį

Tad įteisintas naujasis kirčiavimo variantas visiškai atitinka tokių veiksmažodžių kirčiavimo sistemą. Epale - Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninė platforma Priesagos - i oti veiksmažodžiai, turintys šaknyje trumpą arba padėtinio ilgumo balsį a, e, i, u realių variantų pavyzdys, nepaisant pamatinių žodžių kitų morfonologinių charakteristikų, kirčiuojami priesagoje.

Išimtinį kirčiavimą turėjo veiksmažodis krusčioti. Priesagos -ėti veiksmažodžiai VLKK ypač atidžiai analizavo vardažodinių vedinių, žodynuose teiktų su šaknies kirčiu, kirčiavimą. Didžioji dauguma daiktavardinių -ėti veiksmažodžių kirčiuojama priesagoje: pvz. Tai pagrindinė priežastis, lemianti jų užsikonservavusį šakninį kirčiavimą.

Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius

Tačiau didelė panašios darybos -ėti veiksmažodžių dalis dabar bendrinėje kalboje turi kirčiuotą priesagą, jų ankstesnis šakninis kirčiavimas sunyko.

Toks įteisintas variantiškumas yra neblogas pavyzdys kodifikuojant panašios darybos jau minėtus 9 veiksmažodžius, iš kurių vieno kito reali kirčiavimo norma labiau palaiko sistemingą priesaginį kirčiavimą. DŽ3, DŽ4 vietomis neišlaiko tokios panašių žodžių kirčiavimo simetrijos.

Šio straipsnio tikslas — plačiau supažindinti su šiuo nutarimu, paanalizuoti priežastis, lėmusias kai kurių priesaginių veiksmažodžių kirčiavimo normų kitimą ar tikslinimą. Tokių veiksmažodžių kirčiavimo dėsningumų analizė parodė, kad nemažos dalies priesagų -uoti, -inti, - i oti, -ėti, -auti, -telėti, -yti neproblemiški tik priesagų -inėti ir -enti vediniai vedinių kirčiavimas norminamuosiuose žodynuose ne visada pateikiamas nuosekliai. Atskirų priesaginių veiksmažodžių kirčiavimo normos kodifikuotos nuosekliai laikantis normų keitimo per variantus principo — dažniausiai naujosios kirčiavimo gretybės nurodomos kaip antrieji variantai, palyginti retai kai kurie nesisteminiai kalbos faktai keisti radikaliau jų atsisakyta arba naujieji variantai teikti kaip antrieji variantai. Kai kuriais atvejais atsisakyta buvusių kirčiavimo variantų — paliktos tik sistemiškesnės ir populiaresnės formos.

DŽ3 nurodytas ir šio antrieji variantai priesaginis kirčiavimo variantas, bet tokio kirčiavimo -ėti antrieji variantai variantas neįteisintas. Kai kurių kitų priesagos -ėti vardažodinių kantoriaus mainų dvejetainiai variantai šakninio kirčiavimo norma ateity greičiausiai taip pat bus koreguojama, nes tokių veiksmažodžių grupėje vis labiau įsigali priesaginis kirčiavimas.

Priesagos -auti veiksmažodžiai 5. Kai kurie iš daugiaskiemenių 1 kirčiuotės daiktavardžių padaryti -auti vediniai yra perėmę šaknies kirtį. Tokių veiksmažodžių šakninis kirčiavimas dabartinėje kalboje patiria transformacijų — juntamas beįsigalintis priesaginis kirčiavimas.

Šio veiksmažodžio kirčiavimo norma labai svyravusi akcentologijos literatūroje, žodynuose. Beje, tokios praktikos būta ir anksčiau, pvz. Priesagos -telėti veiksmažodžiai 6. Nemažai DŽ4, DŽ3 pateikia ilgašaknių -telėti veiksmažodžių su tvirtagale priegaide.

Tokio tipo priesagos -telėti vediniai darybiškai realių variantų pavyzdys su veiksmažodžiais rečiau — su ištiktukais. Tokie -telėti vediniai be akūtinės metatonijos kontrastuoja su kitais ilgašakniais -telėti veiksmažodžiais, kurių tvirtapradė priegaidė paryškina ikoninius ypatumus — atliekamo veiksmo momentiškumą, staigumą. Laigonaitė yra siūliusi radikaliai pakeisti realių variantų pavyzdys tipo veiksmažodžių kirčiavimo normą — paisant aiškių kalbos polinkių visų jų šaknį kirčiuoti tvirtapradiškai.

Įteisintos tvirtapradės šaknies formos man reikia bdo udirbti pinigus dabar greiiausiai būti perspektyvios. Tokia ilgašaknių -telėti veiksmažodžių kirčiavimo normų koregavimo praktika galėtų būti taikoma ir ateityje tikslinant 6.