Terminologija 7 – Lietuvių kalbos institutas

Pasirinkimo terminologija. Sąrašas:Kompiuterijos terminai – Vikipedija

Bibliotekinės terminijos standartizacija tapo aktualiausia pastarųjų metų Nacionalinės bibliotekos terminologinio darbo dalimi, nes bibliotekų veiklą reglamentuojančių dokumentų srautai nuolat augo. Nacionalinio lygmens informacijos ir dokumentavimo srities standartizacija prasidėjo m.

Nuo m. Lietuvos nacionaliniame komitete šiuo metu dalyvauja Vilniaus universitetas, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, Lietuvos centrinis valstybės archyvas, Lietuvos valstybės naujasis archyvas, Lietuvos dailės muziejus, Nacionalinė biblioteka, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Lietuvos Medicinos biblioteka, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Bendri standartizacijos tikslai ir dalyvavimas standartų rengimo, taikymo, viešinimo, valdymo procesuose jau tapo dar vienu svarbiu pasirinkimo terminologija, archyvus, muziejus ir kitas kultūros paveldo bei pasirinkimo terminologija ir dokumentavimo srityje dirbančias institucijas vienijančiu veiksniu. Lietuvos nacionalinės bibliotekos ekspertų dalyvavimas šio komiteto veikloje leido sukaupti unikalios patirties ir pelnyti pripažinimą.

Ilgametė šio komiteto vadovė dr. Nijolė Bliūdžiuvienė už sėkmingą darbų organizavimą ir planavimą Lietuvos standartizacijos departamento buvo įvertinta nacionalinės standartizacijos prizu. Tai pasirinkimo terminologija bibliotekoms ne tik pirmosioms įsitraukti į pagal tarptautinio ir europinio lygmens standartizacijos principus organizuojamą nacionalinę standartizacijos veiklą, bet ir koordinuojant informacijos ir dokumentavimo srities standartizacijos darbus, įvykdyti daugiapakopę technikos komiteto LST TK 47 pertvarką žr.

O m. Deja, vos dešimt procentų  tarptautinių standartų Lietuvoje perimti vertimo būdu, kiti — atgaminimo būdu, t. Bibliotekinės terminijos standartizacija apima terminų standartų ir ne terminų standartų terminų skyrių ar specialių sąrašų kūrimą, kuriuose pasirinkimo terminologija svarbiausieji atitinkamos dalykinės srities terminai su apibrėžimais, suderintais su Lietuvos standartizacijos departamento Pasirinkimo terminologija komisija ir aprobuotais Koks skirtumas tarp prekybos terminalų lietuvių kalbos komisijos, pvz.

Standartizuotos terminijos ir sąvokų reikšmių žodyno taisyklingas vartojimas yra būtinas, kai teikiame išorinė pasirinkimo vertė bibliografinio aprašo ISBD metaduomenis semantiniame saityne. ISBD content form.

darbų apžvalgos internete be investicijų

ISBD content qualification of Dimensionality. ISBD qualification of motion. ISBD content qualification and sensory specification. ISBD content qualification of type.

kompiuteris uždirba pinigus

Tarptautiniu mastu standartizuotos terminijos šaltiniai anglų, ir iš dalies prancūzų, kalbomis yra prieinami Tarptautinės standartizacijos organizacijos ISO terminų duomenų bazėje žr.

Išsamiausia laisvos prieigos lietuvių bibliotekininkystės ir jai gretimų sričių terminologinių duomenų bazė yra Lietuvos standartizacijos departamento Terminų bazė žr.

  1. Terminija - Valstybinė lietuvių kalbos komisija Pasirinkimo terminija
  2. Terminų pragmatika    3 G.
  3. Knuto matematinio romano tema.
  4. Vilniaus universiteto Ekologijos institutas.
  5. Tendencijos linijos koeficientas

Lietuvos Respublikos Terminų banke tarp daugiau kaip m. Lietuvos Respublikos terminų banką kuria, jo veikimą, nuolatinę priežiūrą ir duomenų atnaujinimą užtikrina Valstybinė lietuvių kalbos komisija. Jame šiuo metu yra 14 terminai 43 kalbomis. Dalyvaudamos šiame projekte, Baltijos valstybės įgavo pirmąsias didžiųjų terminologijos duomenų tvarkybos pamokas.

Projekte vykdytame pagal 212 variantai Komisijos Elektroninio turinio programą eContent Programmeskirtą terminologijos darbui naujosiose Europos Sąjungos ES šalyse derinti ir vienyti, perimant kitų ES terminijos tinklų patirtį. Projekto rezultatas — centralizuotas naujųjų Europos Sąjungos šalių terminų bankas, susietas su kitais nacionaliniais ir tarptautiniais terminų bankais ir ištekliais.

Projekto koordinatoriumi išlieka didžiausia Baltijos šalių informacinių technologijų bendrovė ֦ Tildė" Latvijoje, kuri specializuojasi kalbos technologijų, lokalizacijos ir interneto projektų srityse.

Tai itin svarbi nacionalinių ir ES terminų duomenų bazių mainų galimybė, pasirinkimo terminologija vienodą metodiką ir standartus, sukuriant ir įgyvendinant susietųjų duomenų sistemą pasirinkimo terminologija procedūras.

Prekybos Dvejetainiai Variantai Be Indėlių, Geriausi m

Europos žodyno EuroVoc žr. Terminologinių duomenų paieška jame galima 21 srityje, suskirstytoje į poskyrius. Šis sisteminis tezauras, kurio terminų sąrašus Lietuvoje pildo įvairių sričių specialistai, o svarsto — Valstybinė lietuvių kalbos komisija, yra itin svarbus, nes pagal jį sisteminami Lietuvos Respublikos Seimo Informacijos sistemos dokumentai, Lietuvos Respublikos teisės aktai. Joje sukaupti visų ES institucijų vertimo raštu tarnybų terminijos ištekliai, ir tai viena didžiausių terminų bazių pasaulyje, kurioje jau virš 8 milijonų terminų 24 oficialiosiomis ES kalbomis.

Vidutiniškai per savaitę bazė papildoma 2—3 tūkstančiais terminų, registruojama daugiau kaip vienas milijonas užklausų, pataisoma ar patikslinama 24 tūkstančiai terminų. Terminų paieška atliekama pasirinkus originalo ir vertimo kalbą. Taip pat galima ieškoti termino, santrumpos, žodžių junginio, frazės, kontekstinės informacijos, pateikiamos sisteminės ir kryžminės nuorodos.

Didžiausia bibliotekininkystės terminų koncentracija skyriuose: dokumentacijainformacijos technologija ir duomenų apdorojimasnes ši duomenų bazė susieta su EuroVoc tezauru.

Dalis jų pateikti su apibrėžimais ir itin naudinga kontekstine informacija: kas ir kada terminą pateikė ar pakeitė, nurodomas apibrėžties šaltinis, pastabos ir patikimumo vertinimo pasirinkimo terminologija, sukurta patogi terminų paieškos rezultatų spausdinimo sąsaja.

Kiekvieno termino duomenis vartotojas gali el. Jei spausdintose komunikacijos priemonėse turėjome itin lėtą terminologijos duomenų paieškos greitį, tai elektroninėje erdvėje chaotiškos pasirinkimo terminologija dažnai atsitiktinės tokių duomenų sankirtos sukelia didžiausią pavojų jų kokybei ir patikimumui.

Net ir turėdami didžiulę įvairių terminijos norminimo priemonių bei būdų įvairovę, specialistai vėl ima labiau vertinti tęstinę ir nuoseklią terminų žodynų rengimo kokybę.

Terminologija 7

Terminams yra keliami didžiuliai reikalavimai, prilygstantys tiksliųjų mokslų formulių darybai. Vertindami kiekvieną naujai sukurtą terminą, privalome atsižvelgti į jo kalbinį taisyklingumą, t. Puikaus bibliotekininkystės terminologijos žinovo St. Keinio įsitikinimu, normaliomis sąlygomis gyvuojančios kalbos terminų kūrimo, naujinimo ir papildymo šaltiniai rikiuotini taip: 1 vartojamieji kalbos žodžiai, 2 trūkstamų žodžių ir žodžių junginių darymas savos kalbos priemonėmis, 3 žodžių skolinimasis žr.

Dabartinė lietuvių terminologijap.

  • Šio straipsnio neutralumas yra ginčytinas.
  • Kodėl tu negali uždirbti daug pinigų
  • Kaip realu užsidirbti pinigų internete

Bitkoino į dolerį per mėnesį terminų šaltinių identifikavimas tapo aktualus, kai bibliotekininkystės ir informacijos, o juo labiau knygotyros ir leidybos sričių žodynų, žinynų,  enciklopedijų bei kitų terminijos priemonių skaičius ir toliau auga, todėl  pasirinkti tinkamus bei patikimus informacijos šaltinius tampa vis sudėtingiau. Tikslingas tinkamų terminologijos šaltinių pasirinkimas, nuolatinis jų atnaujinimas ir technologinė kontrolė tapo viena aktualiausių profesinės terminijos darninimo problemų.

Bibliotekininkystės terminijos tvarkymas vyksta informacijos greitkelyje su abipusiu judėjimu dviem kryptimis: naujų terminų atsiradimo bei senųjų sunykimo.

Terminologija 7 Žebrauskas, V. Januševičius, S. Marcinkevičius, R. Mukulys, A.

Duomenų bazėse ir terminynuose šis procesas itin spartus, o dažnai ir nepastebimas. Todėl kiekvieno naujo žodyno pasirodymas, tai svarbus įvykis, fiksuojantis autentišką profesinės terminijos situaciją. Kiekvienas konceptualus terminų žodynas yra ne tik būtina šiuolaikinės terminijos norminimo ir darninimo priemonė, bet ir leksikos paveldo kūrinys, kuriame išsaugoti kalbos faktai. Nacionalinėje bibliotekoje vykdomi terminologijos tyrimai, leido sukaupti unikalią bibliotekininkystės ir jai gretimų sričių žinių ir duomenų bazę.

Terminologijos darbai

Nacionalinėje bibliotekoje veikianti Tarpžinybinė Terminologijos komisija rekomendavo nuolat kaupiamos, pildomos ir tikslinamos terminų duomenų bazės šaltinius publikuoti platesniam vartotojų ratui prieinama ir aiškia terminų žodyno forma. Juk publikuoti bibliotekininkystės terminologijos darbai yra tik nedidelė šiuo metu viešai prieinamų duomenų dalis. Nijolė Bliūdžiuvienė ir dr. Pasirinkimo terminologija Vytautas Valiukėnas, Lithuanian-English Dictionary of Library, Information and Book terms parengti metais sudarė intensyvūs pastarųjų metų bibliotekininkų profesinės komunikacijos terminų standartizacijos, tyrimo ir norminimo procesai bei nuolat augantys anglakalbės dalykinės  literatūros ir informacijos srautai.

Parengtame naujame terminų pasirinkimo terminologija buvo atlikta išsami bibliotekininkystės srities terminų inventorizacija, praėjus pasirinkimo terminologija metų po paskutinio aiškinamojo Bibliotekininkystės ir bibliografijos terminų žodyno BBTŽ — leidybos.

Dvejetainiai variantai pasienio strategijos vaizdo įrašas Dvejetainių opcionų norma 10 eurų Žebrauskas, V. Januševičius, S. Marcinkevičius, R. Mukulys, A. Navickas, A.

Šiame žodyne pavyko susisteminti 10 lietuviškų terminų su atitikmenimis anglų kalba. Lietuvos Nacionalinės bibliotekos mečio fone tapo akivaizdu, kaip išaugo ir kuriomis kryptimis plėtojosi bibliotekininkystės terminija, išlaikydama glaudžius ryšius su informacijos mokslų ir knygotyros terminais. Jie aktualūs ir žymiai platesniam vartotojų ratui — mokslininkams, specialistams, tyrėjams, kitiems besidomintiems asmenims, nuolat dalyvaujantiems mokslinės informacijos, dokumentinės komunikacijos, paveldo ir atminties institucijų veikloje.

Tikimasi, kad suteikiant žodynui kuo daugiau operatyvios informacijos atnaujinimo galimybių, jis ne tik aprėps pagrindinius bibliotekininkystės terminus gimtąją kalba, bet ir užsieniečiams, vartojantiems anglų kalbą,  pateiks jos tiksliausius vertimo atitikmenis.

Terminologija

Šiuo žodynu siekiama prisidėti ir prie bendrinės lietuvių kalbos norminimo, atkreipiant dėmesį į nuolat besirandančius naujus terminus, atspindinčius esminius technologinius ir vadybinius bibliotekų veiklos pokyčius.

Tuo tikslu Jono Vytauto Valiukėno iniciatyva buvo pasirinktas įprastas žodynams abėcėlinis lizdinis terminų grupavimo principas ir sukurtas naujas terminų žodyno modelis, kuris bibliotekininkystės praktikoje panaudojamas pirmą kartą. Tai leis lengviau identifikuoti profesinę bibliotekininkystės terminiją platesniame bendrinės lietuvių kalbos kontekste,  įžvelgti bibliotekininkystės profesinių terminų ryšius su gretimų mokslo sričių, ypač kompiuterijos, terminais.

Šios krypties terminijos tyrimus pasirinkimo terminologija tęsti, o Valstybinės lietuvių kalbos komisijos apsvarstytą žodyno pirmąją laidą planuojama paskelbti skaitmeniniu PDF formatu.

Aiškinamasis daugiakalbis bibliotekininkystės terminų žodynas Be aiškinamųjų terminų žodynų būtų sunku aprėpti ne tik knygotyros, bibliografijos, bibliotekininkystės ar informacijos ir dokumentavimo sričių terminų visumą, susivokti specialistų vartojamų sinonimų gausoje, bet ir ieškoti tikslios informacijos įvairiose duomenų bazėse.

naujienų prekybos kalendorius

Informacija ir dokumentavimas. Pagrindai ir aiškinamasis žodynas tapatus ISO tarptautinio terminologijos standarto reikalavimus bei užsienio šalių sukauptą profesinės terminijos žodynų sudarymo patirtį. Artimiausiu metu numatyta dalį aktualių šio žodyno terminų skelbti viešai profesinės bendruomenės aptarimui. Terminų duomenynai Elektroninių žodynų plėtra priartino juos prie kitų įvairaus tipo informacinių leidinių, kurie seniau iš viso nebuvo laikomi žodynais: rubrikynų, tekstynų, duomenynų ir kitų specialiųjų žinių organizavimo sistemų, pvz.

Kai kurie pasirinkimo terminologija mano, kad išskirtinis žodyno požymis dabar yra ne turinys, o forma, t. Juos geriausiai atspindi tikslūs ir išsamūs kalbos duomenų tyrimams skirti tekstynai.

Tekstynai gali apimti bendresnę ar siauresnę kurią nors dalykinę sritį, pvz.

2018–2019 m. m. brandos darbo vykdymas ir brandos darbo rengimo etapai

Tekstynai tiksliai fiksuoja kalbinę situaciją ir gali būti labai universaliai panaudojami kaip citavimo šaltiniai, bibliometrinei analizei arba kaip tolesnės lingvistinės analizės ar terminologijos darbo šaltiniai.

Dabartinės lietuvių kalbos tekstynas žr.

Pasirinkimo terminija,

Jis yra ne visai specialus, o daugiau bendro pobūdžio; parengtas pagal skaitomumo, o ne leidybos tendencijas; tęstinis, t. Todėl jis gali būti naudojamas kaip enciklopedinis arba kontekstinis žodynas, naudingas ieškantiems autentiškos profesinės kalbos pavyzdžių.

Tekstyne pasirinkimo terminologija tekstai aprašomi pagal tokius požymius: tipas pvz. Registruojant nurodoma svarbiausia bibliografinė informacija: autorius, teksto pavadinimas, išleidimo metai, leidykla.

Be to, atsižvelgiant į bibliotekininkų profesinės terminijos vertimo aktualijas ir šio sudėtingo darbo rezultatų optimizavimo bei viešinimo poreikius, galėtų būti pasirinkimo terminologija bei plėtojamas specializuotas frazynas ypatingoms kitų kalbų vertimo patirtims fiksuoti.

Šiuo metu bibliotekininkams aktualiausios vertimo iš anglų kalbos konstrukcijos, metaforos, profesinis žargonas, daugiareikšmiai žodžiai ir kiti gramatiniai junginiai, kurie jau buvo profesionaliai išversti, tačiau į žodynus, standartus, kitus publikuotus šaltinius taip ir nepateko. Juos sunku identifikuoti ir bendruose automatizuoto vertimo įrankių kontekstuose su itin kontraversiškais vertimų pavyzdžiais.

Duomenynas yra labai patogi priemonė bibliotekininkystės teorinių sampratų, įvairių greitai kintančių praktinės veiklos ir technologinių sprendimų patirčių kalbinės išraiškos įvairovei fiksuoti. Tai itin tikslinga, kai taip sparčiai kinta ir turtėja mūsų profesinė terminija.

Svarbiausia šiuolaikinio duomenyno ypatybė, kad jis kuriamas specialistų ir teikiamas vartotojams kaip nebaigtinė, nuolat besikeičianti, t. Tinkamai struktūrizuotame su kitais integruotais šaltiniais duomenyne galėtų sutilpti žymiai daugiau bibliotekininkų profesinės kalbos reiškinių: simboliai, vardai, terminai, terminų atitikmenys, terminų junginiai, santrumpos, sinonimai, kontekstai, šaltiniai, terminų autoriai, specialieji kitų kalbų atitikmenų, formų, pasirinkimo terminologija statuso ir kiti rodikliai, būtini terminų vartosenos analizei.

binariniai variantai, skirti tik pradedantiems prekybininkams

Be to, duomenynas padėtų kompleksiškai išspręsti termino ir terminų junginio pateikimo problemą, kuri kitose terminologinėse priemonėse, pavyzdžiui, žodynuose ar standartuose yra sunkiai išsprendžiama, o yra būtina taisyklingai naujų terminų darybai ir kūrimui. Pavyzdžiui, sudarant gausius ir dažnai vartojamus junginius su terminu paieška: paieška pagal cituojamus dokumentus, paieška pagal žodžių junginį, turinio paieška Google sistemoje ir pan. Juos nesunku fiksuoti tekstynuose ar duomenynuose, banguojanti piniginė sudėtinga sunorminti terminų žodynuose, kuriais dažniausiai esame įpratę naudotis, o patiems kaskart sudaryti vis naujus terminologinius junginius, ypač, kai reikia juos išversti iš kurios nors užsienio kalbos, pritrūksta laiko ir žinių.

Pastaruoju pasirinkimo terminologija vis daugiau dėmesio tenka skirti ne tik terminijos duomenų analizei, kūrimui, tvarkymui, norminimui, modeliavimui, technologinei plėtrai, bet ir jų efektyviam viešinimui.

Nuoseklus turimos terminijos aruodų atvėrimas tinkama ir patogia forma tampa itin aktualus visoms nuolat spartėjančių informacinių technologijų kaitos paliestoms bibliotekininkystės sritims.

skambinimo parinktis yra

Siekiama, kad šiuo metu didžiąja binarinių opcionų pajamos pasyviai jau standartizuota bibliotekininkystės terminija taptų taip pat nuosekliai ir tinkamomis formomis viešinama, toliau analizuojama pasirinkimo terminologija kuriama, randant tiesiogines sąsajas su vartotojais. Nors sukurto produkto sklaida yra paprastai galutinė ir baigiamoji bet kurio tyrimo dalis, šiuolaikinės technologijos lemia, kad bet kurios išmaniosios informacinės sistemos grindžiamos tiesioginėmis sąsajomis su vartotojais, jų bendradarbiavimu ir tolesne įtaka visos sistemos raidai.

Naujos informacinės ir ryšių technologijos ne tik sudaro sąlygas rinkti, saugoti, analizuoti skleisti ir dalintis sukauptais terminologijos duomenimis vis efektyvesniais, patogesniais bei pigesniais būdais, bet ir suteikia galimybę tapti ne tik šių duomenų pasirinkimo terminologija terminologija, bet ir kūrėjais. Pasiūlykite duomenų rinkinį.

O planuojant gausiausias pasaulio terminologų pajėgas vienijančio Tarptautinio terminologijos tinklo International Network for Terminology veiklos kryptis metams, siūloma vartotojams patiems formuluoti pageidavimų sąrašą, kuris padėtų specialistams priimti teisingus sprendimus ir kurti, vystyti  bei tobulinti geriausiai visuomenės lūkesčius atspindinčius produktus žr.

TermStrategy wish list. Be kitų bibliotekininkų profesinės kalbos sklaidos būdų, mokslinėje ir masinėje komunikacijoje atsirado taip pat ir specializuotų bibliotekininkystės terminologijai skirtų tinklaraščių.

Bibliotekarska terminologija : Razmišljanja in klepet o terminoloških vprašanjih bibliotekarstva. Tinklaraštis pelnė labai aukštus reitingus ir užima ą vietą tarp kitų nacionalinių bendrosios terminologijos problemoms skirtų antrosios kartos tinklaraščių. Terminijos vartotojų poreikių bei lūkesčių tyrimai turi sudaryti būtinąją bet kurios kuriamos sistemos dalį.

Sąrašas:Kompiuterijos terminai

Juk remiantis šiais duomenimis, galima kurti adekvačius terminologinius produktus: specializuotus pagal poreikį terminų, naujų terminų ar pasenusių ir nenaudojamų terminų sąrašus, aiškinamuosius ar verčiamuosius žodynus su pageidaujamų kalbų terminų atitikmenimis, įvairios apimties  terminų standartus, terminų bazes ir pasirinkimo terminologija, enciklopedinius žodynus, tekstynus, frazynus ar kitokių formų duomenynus.

Todėl Nacionalinės bibliotekos sukauptiems duomenims pasirinkimo terminologija ieškoma tinkamų ir veiksmingų viešos prieigos formų. Informacija ir dokumentavimas, tarpžinybinėje Terminologijos komisijoje, bendradarbiaujama su kitomis ekspertinėmis institucijomis: Valstybine lietuvių kalbos komisija, Lietuvių kalbos instituto Terminologijos centru, dalyvaujama Lietuvių terminologijos forumo veikloje. Terminologijos paslaugų ir produktų įvairovė skatina kūrybiškai mąstyti, nors tai gal būt labiausiai kalbos normų, taisyklių ir reglamentų, nacionalinių bei tarptautinių susitarimų saistoma veiklos erdvė.

Terminų ištekliai būtini tiek naujos informacijos įsisavinimui, tiek ir retrospektyviam jos turiniui atskleisti, tačiau esminis jų bruožas — tikslus informacijos ir turinio perteikimas bet kuria kalba.

Nijolės Bliūdžiuvienės nuomone, norminių terminų vartoseną labiausiai skatina jų įtraukimas į teisės aktus, standartus bei studijoms ir savišvietai skirtas ugdymo priemones. Štai Estijoje nuo metų vystomos įvairios bibliotekininkų profesinės kalbos ugdymo programos, kurias koordinuoja Bibliotekininkų draugijos Terminologijos taryba.

Jos iniciatyva kasmet rengiamos profesinės kalbos dienos, seminarai, skelbiami kalbos ugdymo priemonių konkursai, atliekami kiti papildomi terminologijos vartotojų tyrimai, o kiekvieną rudenį organizuojamų kalbos seminarų paskaitų medžiaga publikuojama Estijos nacionalinės bibliotekos ir Bibliotekininkų draugijos tinklalapiuose žr.

Latvijos nacionalinėje bibliotekoje kasmet organizuojamos mokslinės konferencijos bibliotekininkystės ir gretimų sričių terminijos problemoms aptarti žr. Lietuvoje profesinės kalbos ugdymo kokybei reikšminga m. Lietuvių kalbos ir kalbotyros žinios gilinamos Nacionalinėje bibliotekoje veikiančiame Kalbos klube.

Liutkevičienė vyr. Prieiga per internetą: raštija. Rasuolė Vladarskienė, Sudarytoja Rita Miliūnaitė.

dvejetainiai variantai 100 proc

Parengė dr. Violeta Černiauskaitė Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos ir komunikacijos mokslų departamento Bibliotekininkystės ir bibliografijos tyrimų skyriaus Vyriausioji tyrėja ekspertė.